Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Avís legal

El domini d'internet www.cavaemotions.com és propietat de la societat Penedès Emotions S.L. amb domicili social al Carrer Les Flors 42 Baixos 1ª; e-mail info@cavaemotions.com . Aquesta societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Volum 42829, Foli 169, Fulla B  414793, Inscripció 1 amb CIF B65651804. 1. Drets i Obligacions de l'usuari L'usuari es compromet a fer un ús adequat del portal, dels seus continguts i serveis. Aquesta obligació suposa no utilitzar aquests serveis i continguts de forma contrària a la legislació que resulti d'aplicació, ni a utilitzar-los per a activitats il·lícites, contràries a la bona fe o a l'ordre públic.  2. Tractament de Dades Personals En virtut de la normativa aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Penedès Emotions S.L. li informa que en introduir les seves dades a través del formulari electrònic de la nostra web www.cavaemotions.com ens proporcionarà determinats Dades de Caràcter Personal que es tractaran de forma automatitzada i s'incorporaran als corresponents fitxers automatitzats, prèviament registrats davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, dels quals és titular i responsable del ftxer la companyia mercantil Penedès Emotions S.L. amb la finalitat de poder atendre la seva petició i prestar-li el servei sol·licitat així com per mantenir-li informat, fins i tot per mitjans electrònics de l'activitat de l'empresa i dels seus serveis. Les dades personals podran ser comunicats a tercers sense el consentiment del titular dels mateixos sempre que aquesta comunicació respongui a una necessitat per al desenvolupament, compliment i control de la relació comercial, i/o es limiti a les finalitats anteriorment esmentades, tal com s'estableix en l'art. 11.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Li informem també que vostè com a titular de les seves dades en tot moment podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades davant Penedès Emotions, S.L. responsable i encarregat de tractament, qui atendrà les sol·licituds. A tals finalitats, bastarà sol·licitud escrita i signada dirigida a Penedès Emotions S.L. a la següent adreça de correu electrònic info@cavaemotions.com 3. Drets de Propietat Intel·lectual  L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel·lectual o industrial sobre els continguts inserits al lloc web pertanyen al seu titular, així com el seu disseny gràfic i els seus codis font.  En particular, queden prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posar a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web, així com el seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en el mateix. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats mitjançant l'autorització expressa del titular i sempre que es faci referència explícita al titular dels indicats drets de propietat intel·lectual.  4. Continguts de la Web i enllaços Els continguts d'aquesta Web tenen com a finalitat informar i donar a conèixer les activitats, productes i serveis prestats per Penedès Emotions S.L.  Penedès Emotions S.L. no es fa responsable del mal ús que es fagi dels continguts de la Web, essent exclusiva responsabilitat de l'Usuari que accedeix a ells o els utilitza. Queda prohibit l'ús de continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense la autorització de Penedès Emotions, S.L., ni remetre publicitat o informació valent-se per això dels serveis que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització es gratuïta o no.  Penedès Emotions S.L. no assumeix cap responsabilitat per la informació que contenen pàgines web de tercers a les que s'hi pugui accedir per enllaços o buscadors des d'aquesta Web.  5. Actualització i modificació de la pàgina web Penedès Emotions S.L. es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació que conté el seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.  6. Indicacions sobre aspectes tècnics Penedès Emotions S.L. no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes técnics o errors en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió al nostre web, així com de danys que podrien ser causats per terceres persones mentre l'usuari està realitzant la compra. Si hi hagués un error, es presentarà un missatge d'error des del lloc web propietat de Penedès Emotions S.L., indicant el motiu de la incidència; en cas de no haver-hi cap missatge, Penedès Emotions S.L. no assumeix la responsabilitat.